อย่ามองข้าม...ดอกเบี้ยน่ารู้ เมื่อกู้ซื้อบ้าน

11 Jan 2018

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน มีกี่ประเภท

การกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนอกจากเงินต้นที่ต้องผ่อนแล้ว ยังมีเรื่องดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย ในปัจจุบันสถาบันการเงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้กู้ได้เลือกใช้ ลองมาดูกันค่ะว่า ดอกเบี้ยประเภทไหนที่เหมาะสมและช่วยเราประหยัดมากที่สุด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) : อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขตายตัว ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด มักเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในสินเชื่อระยะสั้น เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อจักรยานยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น ส่วนสินเชื่อระยะยาวอย่างสินเชื่อบ้านจะมีกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น 4.25% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) : อัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ณ ปัจจุบัน ตามประกาศของสถาบันการเงิน    อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงได้ตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะประกาศออกมาเป็นคราว ๆ ไป อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินนิยมใช้อยู่ ได้แก่ MLR MRR และ MOR แต่ละแบบจะใช้อ้างอิงกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไป ในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบต่อเงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือน เงินงวดที่ชำระรายเดือนเดิมอาจต้องมีการปรับสูงขึ้นหรือลดต่ำลงก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้น

อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งและปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา (Rollover  Mortgage  Loan) : อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี และปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา 3 หรือ 5 ปี ตลอดระยะเวลากู้นาน 25-30 ปี เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ธนาคารอาคารปล่อยกู้ เป็นต้น ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละช่วงจะคงที่โดยอิงกับต้นทุนพันธบัตรที่ธนาคารบวก 2.50 % เช่นหากต้นทุนพันธบัตรเท่ากับ 4 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเท่ากับ 6.5 % ต่อปีเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจริงตามประกาศ

ในปัจจุบันสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อมักจะเสนอดอกเบี้ยให้ 2 ประเภท คืออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ในระยะเวลาสั้นๆ ช่วง 1-3 ปีแรก หลังจากนั้นจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจะเป็น MLR MRR หรือ MOR ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าของผู้ยื่นกู้ด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีกับการผ่อนชำระค่างวดแบบระยะยาวเพราะเงินต้นที่ลดลง จะนำมาใช้คำนวนดอกเบี้ยใหม่ที่ลดลง ประหยัดดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวด ทำให้หนี้ก้อนนี้หมดเร็วขึ้นผลจากการชำระแบบลดต้นลดดอกนั้นเองค่ะ

เพื่อนๆ ลองนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ หรือสามารถปรึกษาสถาบันการเงินที่ทำการกู้สินเชื่อมา เพื่อหาวิธียืดหยุ่นในการผ่อนชำระไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจากการรัดเข็มขัดที่แน่นจนเกินไป มีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้น จ่ายค่าบ้านแบบสบายๆ แล้วชีวิตก็อยู่ดีมีสุขขึ้นด้วยจริงไหมคะ

-----------------------------------------

Mana Patanakarn

Designing Life's Foundation "มองรอบด้าน เพื่อชีวิต"

www.manapat.co.th

#มานะพัฒนาการ 
#Manapattanakarn 
#DesigningLifesFoundation

เพิ่มเพื่อน facebook twitter instagram youtube

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ...เดือนพฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ
ทำงานบ้าน...สามารถช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้
อ่านต่อ
เมนูพาสต้า...อร่อยง่ายๆ สไตล์ฟิวชั่น
อ่านต่อ
ซื้อบ้านใหม่...จำเป็นต้องย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านหร ...
อ่านต่อ
ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ...เดือนตุลาคม 2561
อ่านต่อ
ส่วนกลางดี สะดวก น่าใช้...สไตล์คอนโดมิเนียม
อ่านต่อ
เลือกซื้อ “บ้านหรือคอนโด” แบบไหนดีกว่ากัน
อ่านต่อ
ย่านลาซาล มีดีอย่างไร ทำไมถึงน่าสนใจ
อ่านต่อ
เทคนิคการผ่อนบ้านหรือคอนโด...ให้หมดไวทันใจ
อ่านต่อ
ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่...เดือนกันยายน 2561
อ่านต่อ